Telesna dejavnost je vsako gibanje, pri katerem uporabljate svoje mišice, torej vključuje številne dejavnosti, ki jih pogosto ne štejemo med telesno vadbo. Glede te široke opredelitve obstaja veliko različnih vidikov. Koristno je lahko, če pomislimo na okvir, v katerem se izvaja telesna dejavnost – na delovnem mestu (poklicna), med prostim časom (rekreativna), doma (gospodinjska opravila) ali pri premikanjih med kraji (prevoz). Številni med nami imamo sedeč način dela, zato je telesna dejavnost verjetno v glavnem rekreativna ali v okviru prevoza.

Koristi telesne dejavnosti so neposredno povezane s skupnim obsegom dejavnosti (npr. kako dolgo in kako pogosto izvajate telesno dejavnost) in njeno intenzivnostjo. Zato je pomembno razmisliti o skupnem času, ki ga namenite kateri koli telesni dejavnosti, pa tudi pogostosti in intenzivnosti njenega izvajanja. Blaga dejavnost je lahko zelo koristna, saj lahko več energije porabite že s tem, da ne sedite. Pri sedečem načinu življenja, kot je večurno dnevno sedenje ali ležanje, se porabi zelo malo energije. Pri zmerni telesni dejavnosti se posameznik malo oznoji in/ali zmerno zadiha. Intenzivna telesna dejavnost pa je dovolj energična, da se posameznik oznoji in/ali močno zadiha in/ali se mu poveča srčni utrip. Primeri blage, zmerne in intenzivne telesne dejavnosti so navedeni v Preglednici 1.

Preglednica 1: Primeri blage, zmerne in intenzivne telesne dejavnosti

Blage telesne dejavnosti

Zmerne telesne dejavnosti

Intenzivne telesne dejavnosti

stanje (na nogah)

hitra hoja

pohodništvo

hoja (običajna)

kolesarjenje (v zmernem tempu)

tek

kolesarjenje (v počasnem tempu)

tenis (rekreativno)

kolesarjenje (v hitrem tempu)

raztezanje

badminton (rekreacijsko)

plavanje v bazenu

namizni tenis

delo na vrtu

prenašanje težkih bremen

golf

kegljanje

nogomet