Zaleca się, aby brać udział w badaniu przesiewowym w kierunku raka jelita grubego za każdym razem, gdy otrzyma się zaproszenie do udziału w takim badaniu, oraz aby zapoznać się z materiałami informacyjnymi i dokładnie rozważyć potencjalne korzyści i zagrożenia związane z badaniem przesiewowym. Programy badań przesiewowych realizowane w Unii Europejskiej różnią się, jeżeli chodzi o grupy wiekowe, do których są skierowane, oraz częstotliwość ich przeprowadzania, w zależności od obciążenia rakiem jelita grubego w danym państwie, lokalnych zasobów, jakimi dysponuje to państwo, oraz rodzaju badań przesiewowych. W przypadku większości programów badania przesiewowego w kierunku raka jelita grubego zapraszani są mężczyźni i kobiety w wieku 50–60 lat – następnie takie badanie powtarza się co 2 lata, jeżeli ma postać badania na krew utajoną w kale przeprowadzonego metodą gwajakalową lub badania kału metodą immunochemiczną, lub co 10 lat, jeżeli ma postać kolonoskopii lub elastycznej sigmoidoskopii. W ramach większości programów potencjalni uczestnicy otrzymują zaproszenia do chwili ukończenia 70–75 roku życia. Wszelkie pytania w tym zakresie należy kierować do lekarza lub świadczeniodawcy.