Jeżeli wyniki badania na krew utajoną w kale lub badania kału metodą immunochemiczną odbiegają od normy, pacjent jest kierowany na zabieg kolonoskopii. W przypadku 1–2 na 20 osób, u których stwierdzono odbiegające od normy wyniki badania na krew utajoną w kale lub wyniki badania kału metodą immunochemiczną, kolonoskopia kontrolna doprowadza do ujawnienia choroby nowotworowej. W przypadku 4 na 10 osób, u których stwierdzono nieprawidłowe wyniki badania na krew utajoną w kale lub nieprawidłowe wyniki badania kału metodą immunochemiczną, zabieg kolonoskopii umożliwia wykrycie i usunięcie polipów w celu zapobieżenia zachorowaniu na raka. Około połowa zabiegów kolonoskopii przeprowadzanych w następstwie badań nie prowadzi do wykrycia nieprawidłowości (brak zmian nowotworowych lub polipów).

Niewielkie polipy wykryte w trakcie elastycznej sigmoidoskopii przesiewowej można usunąć od razu. Osoby, u których wykryto dużą liczbę polipów lub duże polipy, są kierowane na zabieg kolonoskopii w celu usunięcia tych polipów i zbadania części jelita grubego znajdującej się poza zasięgiem sigmoidoskopu. Po wykryciu i usunięciu wielu polipów lub dużych polipów zaleca się regularne kontrole kolonoskopowe.