Badanie przesiewowe nie gwarantuje wykrycia wszystkich przypadków raka jelita grubego. Liczba przypadków wystąpienia raka, których może nie udać się wykryć w ramach badania przesiewowego, zależy od rodzaju badania. W badaniu na krew utajoną w kale wykonanym metodą gwajakolową może nie udać się wykryć raka w 5 na 10 przypadków. Badanie kału metodą immunochemiczną, które zaczęto stosować później, jest bardziej precyzyjne. W przypadku zabiegu kolonoskopii raka jelita grubego może nie udać się wykryć 1 na 10 przypadków raka. Zabieg elastycznej sigmoidoskopii umożliwia wykrycie raka jelita grubego z dokładnością zbliżoną do kolonoskopii w dolnej części jelita grubego, ale nie pozwala zbadać jego górnej części; dlatego też w przypadku zabiegu elastycznej sigmoidoskopii raka jelita grubego może nie udać się wykryć 4 na 10 przypadków raka.

Ponieważ rak to choroba postępująca w wolnym tempie, wiele zmian nowotworowych może zostać wykrytych dopiero w trakcie kolejnego badania lub zabiegu przesiewowego; dlatego też należy brać regularny udział w badaniach przesiewowych. Powtórzenie badania przesiewowego zwiększa szansę wykrycia raka jelita grubego.