Nowotwór może być zbyt mały, aby został wykryty w trakcie ostatniego badania przesiewowego, lub od czasu przeprowadzenia ostatniego badania przesiewowego mogło dojść do pojawienia się nowej zmiany nowotworowej. W przypadku wystąpienia objawów towarzyszących rakowi jelita grubego, takich jak anemia, ubytek masy ciała, krwawienie z odbytnicy lub zaburzenia pracy jelit, należy zasięgnąć opinii lekarza, nie czekając na kolejne zaproszenie do udziału w badaniu przesiewowym.