Tak. Zmiana nowotworowa mogła nie zostać wykryta w trakcie ostatniego badania przesiewowego w kierunku raka jelita grubego, lub od czasu przeprowadzenia ostatniego badania przesiewowego mogło dojść do szybkiego wykształcenia się nowej zmiany nowotworowej.

Ryzyko zachorowania na raka po przeprowadzeniu rutynowego zabiegu kolonoskopii jest niskie. Wyniki badania wskazują, że w ciągu 4 lat od daty wykonania rutynowej kolonoskopii przesiewowej rak jelita grubego wykształca się u około 1 na 1 000 osób, które poddały się temu zabiegowi. W przypadku elastycznej sigmoidoskopii przesiewowej ryzyko jest wyższe z uwagi na fakt, że taki zabieg pozwala zbadać wyłącznie dolną połowę jelita grubego. Poziom ryzyka jest znacznie wyższy w przypadku badania na krew utajoną w kale lub badania kału metodą immunochemiczną, ponieważ tego rodzaju badania pozwalają wykryć tylko te nowotwory i polipy, które wywołują krwawienie. Zaleca się regularne wykonywanie badania przesiewowego na krew utajoną w kale lub badania kału metodą immunochemiczną, ponieważ badania te zapewniają możliwość wykrycia wielu zmian nowotworowych, których nie udało się wykryć w trakcie wcześniejszych badań przesiewowych. W przypadku wystąpienia objawów towarzyszących rakowi jelita grubego, takich jak anemia, ubytek masy ciała, krew w stolcu lub zaburzenia pracy jelit, należy zasięgnąć opinii lekarza, nie czekając na kolejne zaproszenie do udziału w badaniu przesiewowym.