Im mniej alkoholu spożywa dana osoba, tym mniejsze jest ryzyko zachorowania na raka. Ogólnie ryzyko zachorowania na raka wśród mężczyzn, którzy spożywają mniej niż dwa napoje alkoholowe (mniej niż 20 gramów czystego alkoholu) dziennie, i wśród kobiet, które spożywają mniej niż jeden napój alkoholowy dziennie (mniej niż 10 gramów czystego alkoholu) dziennie, jest o 6% niższe niż wśród osób spożywających większe ilości alkoholu. W szczególności zmniejszenie codziennego spożycia alkoholu z czterech napojów alkoholowych lub ich większej liczby do jednego napoju alkoholowego lub ich mniejszej liczby może obniżyć ryzyko zachorowania na raka wątroby o 21%, ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o 31% i ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet o 30%. Czynniki związane ze stylem życia, takie jak zdrowa dieta, prawidłowa masa ciała i aktywność fizyczna, często występują łącznie u tych samych osób, dlatego też trudno jest oszacować ich indywidualny wpływ. Największe korzyści dla zdrowia zapewnia zdrowy styl życia (dodatkowe informacje na temat prawidłowej masy ciała, aktywności fizycznej i diety).