Regularne picie alkoholu w ilościach przekraczających zalecane limity może skutkować ostrymi lub przewlekłymi konsekwencjami zdrowotnymi, a także zwiększyć ryzyko zachorowania na raka. Picie alkoholu od czasu do czasu w ilościach przekraczających jednorazowo 5–6 napojów alkoholowych w przypadku mężczyzn lub 4–5 napojów alkoholowych w przypadku kobiet można nazwać piciem dużych ilości. W niektórych państwach (w szczególności w Irlandii, Republice Czeskiej i na Ukrainie) zjawisko to narasta, w szczególności wśród młodych mężczyzn, i ma szkodliwe skutki dla zdrowia. Jednorazowe picie dużych ilości może nieść za sobą nawet poważniejsze skutki niż regularne picie pod względem ryzyka zachorowania na raka. Należy jednak podkreślić, że ryzyko zachorowania na raka wyraźnie wzrasta wraz z ilością spożywanego alkoholu i czasem jego spożywania.