Tak. Alkohol w jakiejkolwiek formie zwiększa ryzyko zachorowania na raka, ponieważ alkohol jako taki powoduje szkody w organizmie. Głównymi rodzajami napojów alkoholowych są wino, piwo i wódka, ale każdy napój zawierający alkohol może powodować raka. Napoje alkoholowe mają różną zawartość alkoholu. Należy zdać sobie sprawę, że niektóre rodzaje wódki mogą zawierać szczególnie wysokie stężenie alkoholu, a niektóre rodzaje piwa mogą mieć dużo większą zawartość alkoholu niż przeciętnie.