Tak. Oprócz raka spożycie alkoholu może prowadzić do szeregu innych chorób, takich jak marskość wątroby lub zapalenie trzustki. Każda ilość alkoholu jest szkodliwa, jeżeli chodzi o ryzyko zachorowania na raka. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi maksymalny zalecany limit spożycia alkoholu jest równy około jednemu standardowemu napojowi alkoholowemu dziennie w przypadku kobiet i dwóm standardowym napojom alkoholowym dziennie w przypadku mężczyzn. Spożywanie alkoholu w ilościach przekraczających te zalecane limity może uszkodzić prawie każdy organ i układ naszego ciała.

Spożywanie alkoholu w ilościach przekraczających te zalecane limity może prowadzić między innymi do: udaru i zastoinowej niewydolności serca; zaburzeń psychicznych i behawioralnych, w tym depresji, przemocy i utraty pamięci; choroby psychicznej; białaczki u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży; oraz alkoholowej choroby wątroby. Im więcej alkoholu spożywa dana osoba, tym większe jest ryzyko. Ponadto spożywanie alkoholu jest niebezpieczne w trakcie prowadzenia pojazdu lub spędzania wolnego czasu lub podejmowania działań zawodowych, które wymagają wysokiego stopnia koncentracji. Należy go unikać w czasie ciąży i karmienia piersią, a także może on mieć szkodliwe działanie w połączeniu z niektórymi przyjmowanymi lekami.

Napoje alkoholowe są również często wysokokaloryczne i ograniczanie ich spożycia, a najlepiej całkowite unikanie alkoholu, umożliwi także zmniejszenie lub utrzymanie prawidłowej wagi ciała, co z kolei przyczyni się do dalszego obniżania ryzyka zachorowania na raka. Aby obliczyć, ile kalorii mają różne napoje alkoholowe, można użyć „kalkulatora kaloryczności alkoholu”.