Jako ogólną wytyczną należy przyjąć, że standardowy napój alkoholowy zawiera 10–12 gramów czystego alkoholu (zob. rys. 1). Należy jednak zdać sobie sprawę, że w niektórych restauracjach i barach podaje się większe miary napojów niż standardowe. Ponadto w państwach europejskich istnieją różnice pod względem przyjętej miary i mocy standardowego napoju alkoholowego.

Rysunek 1: Standardowy napój alkoholowy: standardowe miary piwa, wina i wódki, z których każda zawiera około 10–12 gramów czystego alkoholu.

standard-drink

Od lewej do prawej: 10–12 gramów czystego alkoholu znajduje się w 280–330 ml piwa, 150–180 ml szampana, 30–40 ml whisky lub mocnego napoju spirytusowego, 60–80 ml likieru i 100–120 ml czerwonego wina.

Źródło: © pixhook - iStockphoto.com.