houdt niet-ioniserende straling zoals de elektromagnetische velden van hoogspanningskabels, de microgolven in magnetrons en de radiogolven bij draadloze technologieën (mobiele telefoons, wifi, televisie en radio), een risico op kanker in?

Elektrische, magnetische of elektromagnetische velden van apparaten zoals elektrische toestellen, radiozenders, hoogspanningskabels of elektrische bedrading, mobiele telefoons of andere draadloze communicatiemiddelen hebben niet genoeg energie om chemische bindingen teniet te doen; daarom worden deze velden "niet-ioniserende straling" genoemd.

De gekende biologische gevolgen van deze velden kunnen optreden bij veel hogere blootstellingsniveaus dan deze die in dagelijkse situaties voorkomen. Het gaat hierbij concreet om zenuwstimulatie en weefselverwarming, maar de technologieën voldoen aan de beschermingsrichtsnoeren die zijn ingevoerd om deze gevolgen voor de gezondheid te voorkomen. Deze soorten niet-ioniserende straling worden niet erkend als oorzaken van kanker.

Sommige technologieën zijn echter relatief nieuw of de manieren waarop ze worden gebruikt, zijn veranderd. In dergelijke situaties hebben wetenschappers veel tijd nodig om genoeg gegevens te verzamelen om het risico op kanker met zekerheid uit te sluiten. Zo zijn er bijvoorbeeld enkele open vragen in verband met het intensief gebruik van mobiele telefoons. Tot er definitieve wetenschappelijke conclusies kunnen worden getrokken, kunnen enkele eenvoudige maatregelen worden genomen om de dagelijkse blootstelling te verminderen zoals een handenvrije kit met draad gebruiken of heel lange telefoongesprekken vermijden.