Hoge radonconcentraties kunnen worden verlaagd via eenvoudige bouwwerken. Volgens internationale richtsnoeren zouden de radonconcentraties moeten worden verlaagd als ze meer dan 100-300 Bq per m3 bedragen.

Er kunnen diverse methoden worden gebruikt om de radonconcentraties te verlagen door ervoor te zorgen dat er minder radon vanuit de bodem in de woning kan binnendringen. Sommige methoden verhogen de luchtdruk in de woning lichtjes, terwijl andere de lucht die in de woning binnendringt vanuit de bodem, met buitenlucht verdunnen of de lucht uit de bodem onder de woning opzuigen en in de atmosfeer pompen. De meeste systemen om radonconcentraties te verlagen, vereisen het gebruik van kleine elektrische pompen.

Nadat het werk om de radonconcentraties te verlagen is uitgevoerd, moet u de test herhalen om na te gaan of de concentraties nu inderdaad laag zijn. U moet de instructies in verband met periodieke controles en onderhoud van uw radonreductiesysteem nauwgezet opvolgen.