Op werkplekken, ook in gewone kantoren en winkels, kunnen hoge radonconcentraties aanwezig zijn, net zoals in woningen. Blootstelling aan radon op het werk moet door de werkgever als een beroepsrisico worden beheerd. De acties die nodig zijn om de radonconcentraties op de werkplek te beheren, zijn doorgaans vergelijkbaar met die voor woningen. Zo moet onder andere ook worden nagegaan of de werkplek in een zone met een grotere kans op hoge radonconcentraties is gelegen, en desgevallend moeten de radonconcentraties op de werkplek worden gemeten. Hoge radonconcentraties op het werk kunnen doorgaans met behulp van dezelfde methoden worden verlaagd als de methoden die in woningen worden gebruikt.