Radonconcentraties worden gemeten als de hoeveelheid radonradioactiviteit in elke kubieke meter lucht (uitgedrukt in becquerel per kubieke meter; Bq per m3). Volgens internationale richtsnoeren zouden de radonconcentraties moeten worden verlaagd als ze meer dan 100?300 Bq per m3 bedragen.

Hoewel radon in de meeste gebouwen aanwezig is, vooral in de kamers op de benedenverdieping en deze onmiddellijk boven of onder de benedenverdieping, zullen er in woningen in alle streken verschillende radonconcentraties aanwezig zijn en zullen deze meestal laag zijn. Sommige kunnen echter hoger zijn; dit hangt gedeeltelijk af van de plaatselijke geologie.

Misschien beschikt uw land over kaarten (vaak raadpleegbaar online) waarop u kunt zien of woningen in uw streek meer of minder risico op hoge radonconcentraties lopen. Als uw woning is een zone met verhoogd radonrisico is gelegen, wordt u aangeraden om de radonconcentraties in uw woning te laten meten.

Figuur 2: radonrisicokaart – de afbeelding toont het patchwork van resultaten van radonmetingcampagnes in heel Europa.

Bron: overgenomen uit Dubois G (2005). An overview of radon surveys in Europe. EUR 21892 EN, EG. Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie. © Europese Gemeenschappen, 2005.

Om de radonconcentratie in een bepaalde woning vast te stellen, is het nodig om de radonconcentratie in de lucht binnenshuis te meten. Radon wordt vaak gemeten met behulp van kleine kunststofdetectoren die gedurende meerdere weken in de woning worden geplaatst om de gemiddelde radonconcentratie naar behoren te meten. Bij de meeste radonmetingen is het nodig dat de detectoren voor analyse naar een laboratorium worden teruggestuurd.

Figuur 3: radondetector.

radon detector

Bron: met toestemming overgenomen uit www.ukradon.org/article.php?key=measureradon