Nee. De kleine fractie kankergevallen in de gemiddelde Europese bevolking die eventueel aan stralingsblootstelling te wijten is, misschien 1-2 %, is toe te schrijven aan de grootste bronnen van blootstelling van de bevolking aan straling, met name medische diagnoseonderzoeken en bronnen van natuurlijke achtergrondstraling, hoofdzakelijk radon.

Sommige kunstmatige stralingsbronnen zoals de productie van kernenergie, het vervoer en de verwijdering van nucleair afval of ongevallen met radioactief materiaal, worden als bedreigend ervaren en krijgen veel media-aandacht. In het merendeel van de gevallen kan de combinatie van goed wettelijk toezicht op straling en radioactief materiaal, goede klinische afwegingen in de medische wereld en voldoende aandacht voor radon binnenshuis de blootstelling aan straling en het eraan verbonden risico op kanker heel laag houden. Industrieel gebruik van straling en radioactiviteit is strikt gereglementeerd. Bij normale werking is de gemiddelde blootstelling aan straling voor het grote publiek afkomstig van deze bronnen heel klein. Nucleaire sites met radioactief materiaal moeten over veiligheids- en noodplannen beschikken met inbegrip van regelingen om de mensen die in de buurt wonen, te waarschuwen en te beschermen.

Figuur 4: Stralingsbronnen

sources-of-radiation

Bron: aangepast met toestemming uit ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm?pg=fission&section=protection, geraadpleegd op 10 maart 2014.