Radon is een natuurlijk radioactief gas dat in de aardkorst aanwezig is. Radon vormt een onderdeel van een lange radioactieve vervalreeks die begint met uranium die al sinds het ontstaan van de aarde in gesteenten en de bodem aanwezig is. Radon kan door de mens niet worden opgemerkt omdat het kleur- en geurloos is, maar gezien zijn radioactiviteit kan het worden gemeten. Radongas dringt vanuit de bodem binnen in woningen. In sommige woningen zijn hoge concentraties radon aanwezig, vooral in gebieden met meer natuurlijk uranium in de bodem en gesteenten. Radon kan ook aanwezig zijn in bouwmaterialen en drinkwater, maar in de meeste gevallen veroorzaken zij veel minder blootstelling aan straling dan radon uit de bodem.

Terwijl radon op zich een gas is, zijn zijn radioactieve vervalproducten dit niet en blijven ze vasthangen aan stofdeeltjes in de lucht. Wanneer wij de vervalproducten inademen, kan hun straling onze longen beschadigen.

Blootstelling aan radon verhoogt onze kans op longkanker. Het extra risico staat in verhouding tot de radonconcentratie in de lucht die wij inademen, en tot de duur van de blootstelling aan radon.