Volgens ramingen is het risico op kanker ongeveer 4 % lager bij mensen die minstens 30 minuten per dag matig intensief bewegen (of minstens 150 minuten per week), in vergelijking met mensen die minder aan lichaamsbeweging doen (minder dan 15 minuten per dag). Factoren die de levensstijl bepalen, zoals gezonde voeding, een normaal lichaamsgewicht en lichaamsbeweging komen bij bepaalde mensen vaak samen voor. Het is daarom moeilijk na te gaan welk effect elke factor apart heeft. De grootste gezondheidswinst wordt behaald door er een gezonde levensstijl opna te houden (meer informatie over een gezond lichaamsgewicht, gezonde voeding en alcohol).