Algemeen genomen, hoe meer tijd u aan lichaamsbeweging besteedt, hoe beter. Onderneem zo veel mogelijk lichte activiteit als u kunt (zoals staan, wandelen, rustig fietsen, stretchen, de trap nemen, huishoudelijk werk verrichten en deelnemen aan vrijetijdssporten zoals tafeltennis of golf). Zelfs meerdere kleine beetjes lichaamsbeweging doorheen de dag zijn bevorderlijk. Beperk ook de tijd die u sedentair doorbrengt, bijvoorbeeld zittend of tv-kijkend. De tijd beperken die u zittend doorbrengt, kan u tegen kanker helpen beschermen omdat het voorkomt dat u aankomt.

Daarnaast kunnen grote gezondheidsvoordelen worden verwacht bij minstens 150 minuten matig intensieve lichaamsbeweging per week of 75 minuten intensieve lichaamsbeweging per week of een gelijkwaardige combinatie van matig intensieve en intensieve lichaamsbeweging. Voorbeelden van matig intensieve tot intensieve lichaamsbeweging zijn uithoudingstraining met gewichten, weerstandstraining (m.a.w. fitness) en intensieve aerobics. Als u zich onzeker voelt over starten met matig intensieve tot intensieve lichaamsbeweging, vraag dan raad aan uw dokter. De aanbevolen lichaamsbewegingsduur per week kunt u bereiken in meerdere korte sessies of één langere sessie. 

Kinderen en jongeren moeten een totaal van minstens 60 minuten matig intensieve tot intensieve lichaamsbeweging per dag halen. Om het doel van 60 minuten per dag te bereiken, kunnen ze activiteiten verrichten in meerdere korte sessies verspreid over de dag (bv. twee sessies van 30 minuten).