Jā. Tā kā darba vide tieši ietekmē darbiniekus un tātad arī to ģimenes, kopienas un sabiedrības veselību un labklājību, tā ir lieliska vieta un infrastruktūra, kur īstenot lielām sabiedrības grupām adresētus profilaktiskus un veselību veicinošus pasākumus, kas aptver smēķēšanas atmešanu, fiziskās aktivitātes palielināšanu un veselīgu uzturu. Cilvēku veselību un labjutību darbā iespējams uzlabot ar darba devēju un darbinieku, kā arī plašākas sabiedrības centieniem, kuros tiek izmantotas arodveselības programmas vai veselīga dzīvesveida veicināšana un lielāka darbinieku līdzdalība darba vides veidošanā.