Jā. Zinātniskie pētījumi nepārprotami pierāda, ka vēža risks mazinās, atmetot smēķēšanu jebkurā vecumā, taču ieguvumi ir lielāki, ja smēķēšana tiek atmesta agrāk.

Vidēji, salīdzinot ar tiem, kas nekad nav smēķējuši, smēķētāji zaudē vismaz 10 gadus no dzīves. Smēķēšanas atmešana pirms 40 gadu vecuma ar smēķēšanu saistītas nāves risku mazina par apmēram 90 %. Smēķēšanu atmest nekad nav par vēlu; ar smēķēšanu saistītas nāves risku salīdzinājumā ar tiem, kas turpina smēķēt, mazina atmešana jebkurā vecumā.

Smēķēšanas atmešana arī citādi labvēlīgi ietekmē veselību, un to var novērot nekavējoties (sk. 5. attēlu). Ko smēķētāji var darīt, lai atmestu smēķēšanu, ir aprakstīts šeit.

5. attēls. Pēc smēķēšanas atmešanas novērotā labvēlīgā drīzā un ilgstošā ietekme uz veselību

Avots: pārdrukāts ar Amerikas Vēža asociācijas atļauju. Visas tiesības aizsargātas. No www.cancer.org.