Eiropas pretvēža rīcības kodeksā aprakstīts, kā rīkoties, lai samazinātu risku saslimt ar vēzi. Jo vairākus ieteikumus ievērosiet, jo zemāks jums būs vēža risks.

Tomēr ne visiem cilvēkiem ir vienlīdzīgas iespējas, lai samazinātu savu vēža risku. Dzīvesveidu ietekmē arī sociālie un ekonomiskie apstākļi, kuros cilvēki ir dzimuši un dzīvo. Šie apstākļi ir daļēji atkarīgi no politiskajiem, kultūras un vides faktoriem, kurus indivīdam nav iespējams tieši ietekmēt.

Vēža profilakse visveiksmīgākā ir tad, kad valdības politika un pasākumi atvieglo veselīgu izvēļu izdarīšanu un aizsargā iedzīvotājus no vēzi izraisošiem faktoriem.

Tā, piemēram, ir nepieciešams vairāk politisku lēmumu, kas apgrūtinātu tabakas iegādi un smēķēšanu un atvieglotu iespējas būt fiziski aktīvam un ievērot veselīgu uzturu. Gaisa piesārņojuma turpmākai samazināšanai ir vajadzīga noteikumu īstenošana vai nostiprināšana.

Kopīgiem spēkiem privātpersonām, veselības aprūpes speciālistiem, vēža organizācijām un kopienām būtu jāveicina un jāatbalsta politika un pasākumi, kas atvieglo veselīgu izvēļu izdarīšanu un rada vidi, kas palīdz cilvēkiem izvairīties no vēža un ļauj piedzīvot veselīgas vecumdienas.