Attiecībā uz lielāko daļu vidē sastopamo vēzi izraisošo ķīmisko vielu visiedarbīgākie ir noteikumi un visas sabiedrības rīcība, kas mazinātu vai likvidētu saskari ar šīm vielām, nevis individuāla rīcība. Taču, lai Jūs varētu pieņemt informētus lēmumus attiecībā uz savu veselību, ir svarīgi zināt, kādai iedarbībai esat pakļauts(-a). Turpmāk ir doti daži individuālās rīcības piemēri.

  • Jūs varat mājas un tuvāko apkārtējo vidi padarīt par vidi bez tabakas dūmiem, neļaujot citiem smēķēt telpās vai transportlīdzekļos.
  • Esiet informēti par ķimikālijām izstrādājumos, ko iegādājaties privātai lietošanai; lasiet drošas un pareizas lietošanas instrukcijas, ja tādas ir pieejamas, un rūpīgi ievērojiet norādījumus!
  • Ja jāatbrīvojas no azbesta, nedariet to pats; ir jāpiesaista speciālists, un Jūs nedrīkstat atbrīvoties no azbesta atkritumiem, deponējot tos apkārtējā vidē.
  • Ķimikālijas lietojiet tikai labi ventilētās telpās vai ārā.
  • Gaisa piesārņojumu telpās Jūs varat mazināt, nodrošinot attiecīgu ventilāciju. Lietojiet energoefektīvu sadzīves tehniku (apsildes, dzesēšanas u. c. iekārtas) un izvairieties no atklātas organisku vielu, piemēram, malkas vai pagalma/dārza atkritumu, sadedzināšanas, lai mazinātu gaisa piesārņojumu.
  • Gaisa piesārņojumu var mazināt individuāla rīcība (piem., retāka automobiļu lietošana un attiecīga to apkope, velosipēda vai sabiedriskā transporta izmantošana).
  • Jūs varat palīdzēt mazināt dzeramā ūdens un augsnes piesārņojumu, attiecīgi deponējot sadzīves ķīmiju (piem., pesticīdus, krāsvielas) vai farmaceitiskos izstrādājumus, kā arī mazinot atkritumu daudzumu.
  • Jūs varat palīdzēt veidot veselīgāku vidi, veicinot sabiedrības informētību, kā rezultātā var tikt īstenotas rīcības plašākas sabiedrības vai kopienas līmenī.