Par kodeksu

Eiropas pretvēža rīcības kodekss ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ar kuru tā vēlas informēt iedzīvotājus, kā rīkoties, lai sev un savai ģimenei samazinātu risku saslimt ar vēzi. Pašreizējais ceturtais izdevums sastāv no divpadsmit ieteikumiem, kurus lielākā daļa cilvēku var ievērot bez īpašām prasmēm vai konsultācijām. Jo vairāk ieteikumu cilvēki ievēros, jo mazāks būs viņu risks saslimt ar vēzi. Ir aprēķināts, ka gandrīz pusi no visiem vēža izraisītajiem nāves gadījumiem Eiropā varētu novērst, ja ikviens ievērotu šos ieteikumus. Kodeksa ceturtais izdevums publicēts šajā vietnē kopā ar Jautājumiem un atbildēm, kas sniedz papildinformāciju par katru ieteikumu un ar vēža profilaksi saistītajiem aspektiem. Jautājumi un atbildes izskaidro vēža risku, uz ko attiecas katrs ieteikums, un sniedz sīkāku informāciju par to, kā aizsargāt sevi un savu ģimeni.

Kodeksa pirmais izdevums tika publicēts 1987. gadā. Ceturto izdevumu 2012.–2013. gadā sagatavoja vēža speciālisti, zinātnieki un citi eksperti no visas Eiropas Savienības, piedaloties projektā, ko koordinēja Starptautiskā vēža izpētes aģentūra, saņemot finansiālu atbalstu no ES Veselības programmas. Ieteikumu izstrādē eksperti ņēma vērā jaunākos pieejamos zinātniskos datus. Visiem ekspertiem, kuri piedalījās ceturtā izdevuma izstrādē, bija jāstrādā neatkarīgi, vadoties tikai pēc saviem kā ekspertu uzskatiem, nevis ievērojot kādas organizācijas vai iestādes nostāju. Ekspertiem tika arī lūgts paziņot par faktisku vai iespējamu interešu konfliktu saistībā ar izdevuma tēmu.

Divus gadus ilgā starpnozaru sadarbības projektā eksperti darba grupās savāca un izskatīja attiecīgās liecības. Epidemiologu grupa ar pieredzi sistemātiskā zinātniskās literatūras pārskatīšanā sniedza darba grupām zinātnisko un tehnisko atbalstu attiecīgo liecību identifikācijā un analīzē. Darba grupu sagatavotajos zinātniskajos rakstos ir sniegts pamatojums kodeksā iekļautajiem ieteikumiem un attiecīgo pierādījumu izskaidrojumi.

Ņemot vērā, ka mērķa grupa ir plaša sabiedrība, darba grupas par ieteikumu tekstu vienojās sadarbībā ar uzvedības pētniecības un komunikāciju ekspertiem un projekta diviem vadošajiem pētniekiem. Zinātniskā komiteja, kurā ir pieredzējuši pētnieki un ievērojamas personības vēža profilaksē Eiropā, veica vispārēju neatkarīgu zinātnisko uzraudzību un veica šo ieteikumu galīgo apstiprinājumu. Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras projekta zinātnisko sekretariātu kopīgi vadīja abi vadošie pētnieki.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees