12 VEIDI, KĀ MAZINĀT RISKU SASLIMT AR VĒZI

Sekundārie tabakas dūmi

icon-tobaccoRūpējieties, lai Jūsu mājās nebūtu tabakas dūmu. Atbalstiet no tabakas dūmiem brīvas vides politiku Jūsu darbavietā.

Pakļaušana sekundāro tabakas dūmu iedarbībai darbā un mājās ir saistīta ar slimībām, no kurām var izvairīties, arī vēzi. Pārskats par to, kādu kaitējumu veselībai nodara tabakas lietošana un sekundāro tabakas dūmu ieelpošana, ir sniegts 1. attēlā.

Cilvēki mājās nereti tiek pakļauti sekundāro tabakas dūmu iedarbībai. Regulējums par aizliegumu smēķēt mājās dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīgs, pa valstīm mājokļu bez tabakas dūmiem proporcija ir robežās no 31 % līdz vairāk nekā 90 %. Arvien lielāka aizsardzība pret sekundārajiem tabakas dūmiem ir vēlama un ir sasniedzama gan smēķētājiem, gan nesmēķētājiem, aizliedzot smēķēšanu mājās un automobiļos.

Eiropas valstīs, kurās vēl arvien ir atļauts smēķēt darbavietā, vislabākais veids, kā nodrošināt, ka visi strādājošie tiek vienlīdzīgi un visā pilnībā pasargāti no sekundārajiem tabakas dūmiem, ir pieņemt visaptverošus noteikumus par vidi bez tabakas dūmiem, kā paredzēts Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Pamatkonvencijas par tabakas kontroli (PKTK) 8. pantā. Eiropas Savienības Padomes 2009. gada 30. novembra Ieteikums attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem, kura pamatā ir PVO PKTK 8. pants, dalībvalstis rosina sabiedriskās vietās, darbavietu iekštelpās un sabiedriskajā transportā ieviest vidi bez tabakas dūmiem. Minēto aizliegumu tvērums un ieviešanas līmenis dažādās valstīs ir atšķirīgs.

1. attēls. Kaitējums veselībai, kura cēlonis ir tabakas lietošana un sekundāro tabakas dūmu ieelpošana

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Avots: Pielāgots, izmantojot ziņojumu "The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health", 2014., ar ASV Veselības un cilvēku pakalpojumu departamenta atļauju.