Duhan i duhanski dim sadržavaju mnoge tvari za koje je poznato da kod laboratorijskih životinja i ljudi uzrokuju rak (označavaju se pojmom „kancerogene tvari”). Neke kancerogene tvari prirodni su sastojci same biljke duhana, a neki se stvaraju kada duhan gori ili tijekom njegove prerade, sušenja, zrenja ili čuvanja, kao što su benzen, formaldehid i duhanu svojstveni nitrozamini, da spomenemo samo neke od njih. Broj i količina kancerogenih tvari mogu varirati među različitim duhanskim proizvodima unutar i između pojedinih zemalja. Neke se vrste bezdimnog duhana mogu proizvesti sa smanjenim koncentracijama duhanu svojstvenih nitrozamina, jedne od glavnih kancerogenih tvari duhanskih proizvoda. Redovito konzumiranje duhana, a time i redovito izlaganje tvarima koje uzrokuju rak, može dovesti do razvoja raka.

Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), koja je dio Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), neke je kemijske spojeve koji se nalaze u duhanu i duhanskom dimu klasificirala kao kancerogene za ljude (tablica 2.). Na slici 3. navedene su neke od mnogih tvari koje su prisutne u duhanskom dimu i uzrokuju rak kod laboratorijskih životinja i ljudi.

Slika 3.: Neke tvari iz duhanskog dima koje uzrokuju rak.

Izvor: IARC