Duhan se može pušiti, sisati, žvakati i šmrkati. Pušenje duhana najčešći je način njegove konzumacije u Europskoj uniji. Danas puši približno 28 % stanovništva starijeg od 18 godina, a manje od 1 % ih upotrebljava bezdimni duhan, osim u Švedskoj. Duhan se prodaje i u obliku cigara, rezanog duhana za ručno motanje cigareta ili za lule, duhana za vodene lule, duhana za žvakanje i duhana koji se može sisati i šmrkati (duhan za šmrkanje, vlažan ili suh).

Više detalja o duhanskim proizvodima u tablici 1..