Nije. Pušači vodenih lula udišu otrovne tvari koje ispušta goreći duhan (koji je često aromatiziran) i ugljen kojim se taj duhan zagrijava. Isto tako, oni duhanski dim udišu i pasivno. Pušači vodene lule uglavnom puše rjeđe, ali intenzivnije od pušača cigareta. Pušenje takve lule obično dugo traje (20 – 90 minuta) pa se na taj način pušači dugo izlažu duhanskom dimu. Pušači vodene lule obično dim udišu dublje u svoje pluća jer je za povlačenje dima kroz vodu potrebna veća snaga. Zbog učinka „hlađenja” koji nastaje prolaskom duhanskog dima kroz vodu može doći do povlačenja većeg broja pojedinačnih dimova, čime se povećava udisanje kancerogenih tvari koje se nalaze u dimu. Prolaskom dima kroz vodu ne filtriraju se otrovne tvari koje se nalaze u duhanskom dimu. Vodene lule nazivaju se i drugim imenima, primjerice shisha, hookah, nargila i hubble‑bubble. Primjer vodene lule prikazan je na slici 4.

Slika 4.: Vodena lula, poznata i pod nazivima shisha, hookah, nargila i hubble‑bubble.

Slika 4.: Vodena lula, poznata i pod nazivima shisha, hookah, nargila i hubble‑bubble.

Izvor: © danck - iStockphoto.com.