Mnogo je toga što pušači mogu učiniti kako bi povećali izglede za uspješan prestanak pušenja. Najbolji dokazi pokazuju kako osobe koje se za potporu odluci o prestanku pušenja koriste kombinacijom farmakološkog i bihevioralnog pristupa imaju četiri puta veće izglede za prestanak od onih koje se ne koriste nikakvom potporom. Oni koje se koriste samo jednim od tih pristupa i dalje imaju veće izglede za prestanak od onih koje se ne koriste nikakvom potporom.

Najčešće korištene učinkovite strategije farmakološke potpore uključuju nikotinsku nadomjesnu terapiju (NRT), bupropion, vareniklin i citizin. Citizin je za sada dostupan samo u središnjoj i istočnoj Europi. Više detalja o farmakološkim opcijama možete pronaći u tablici 3..

Bihevioralni potpora uključuje, na primjer, pomoć s praktičnim strategijama upravljanja stresom, prekidanje ovisnosti, nošenje sa žudnjama i simptomima ustezanja te smjernice u vezi s upotrebom NRT‑a. Ta vrsta potpore može biti u obliku susreta u živo ili komunikacijskih kanala kao što su telefon, SMS poruke i internet. U ovakvoj vrsti potpore mogu vam pomoći ljekarnici, liječnici opće prakse i drugi pružatelji zdravstvenih usluga.

Sljedeće čime se podupire apstinencija od pušenja je dom bez duhanskog dima.