U ovom trenutku nisu poznati podaci o dugoročnoj sigurnosti. Upotreba e‑cigareta ne uključuje sagorijevanje duhana ni inhaliranje duhanskog dima, kao kod pušenja cigareta. Stoga je za očekivati da upotreba e‑cigareta nosi manji rizik od bolesti i smrti nego pušenje duhana. Svi mogući rizici od upotrebe e‑cigareta svest će se uvođenjem odgovarajućih propisa na najmanju moguću mjeru.

E‑cigarete mogle bi smanjiti golemo opterećenje povezano s bolestima i smrtnim slučajevima uzrokovanima pušenjem duhana ako većina pušača prijeđe na e‑cigarete i ako se javnozdravstvena pitanja riješe na odgovarajući način.

Ta pitanja uključuju činjenicu da arome mogu biti privlačne djeci pa bi se time potaknula upotreba e‑cigareta među mladim nepušačima, da označivanje ne odgovara sadržaju, da se na tržištu nude na neprikladan način i da se njima mogu otežati napori u suzbijanju pušenja duhana jer se mogu upotrebljavati na mjestima na kojima je pušenje duhana zabranjeno ili se može među pušačima poticati njihova upotreba umjesto prestanka pušenja te naposljetku ponovo normalizirati konzumiranje duhana u zemljama u kojima su napori u suzbijanju pušenja uspješno napredovali.

Za odgovore na ta pitanja potrebno je više istraživanja.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.