Da, time se rizik od raka može smanjiti, no zdravstvene prednosti ovise o drugim okolnostima.

Stopa smanjenja rizika ovisit će o tome koliko određeni pušač smanjenje unosa nikotina kompenzira promjenom načina pušenja, na primjer dubljim udisanjem dima ili pušenjem više pojedinačnih dimova. Kompenzacijsko pušenje pri pokušaju smanjivanja pušenja cigareta može se lakše izbjeći uz upotrebu nikotinske nadomjesne terapije (NRT) ili nekog drugog lijeka protiv ovisnosti o duhanu, a tako su i veći izgledi za potpun prestanak pušenja. Budući da najveće zdravstvene prednosti donosi prestanak pušenja, najbolje je zadati si cilj potpunog prestanka pušenja u određenom roku. Prestankom pušenja u bilo kojoj dobi znatno se, u usporedbi s pušačima, smanjuje rizik od smrti od svih glavnih bolesti povezanih s pušenjem, uključujući rak.

Rizik od raka određuje se ne samo trajanjem pušenja (broj godina), nego i intenzitetom pušenja (broj cigareta dnevno). Vjeruje se da trajanje pušenja utječe na određivanje rizika od raka više nego smanjivanje broja cigareta dnevno. Za smanjenje rizika od raka najbolje je prestati pušiti.