Ναι. Οι επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνού αυξάνονται όταν καταναλώνεται αλκοόλ καθώς και όταν, σε ορισμένα επαγγέλματα, οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε άλλους παράγοντες που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο (π.χ. ραδόνιο ή αμίαντος). Όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου της στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του λάρυγγα και του οισοφάγου αυξάνεται σημαντικά όσο αυξάνεται η κατανάλωση αλκοόλ από καπνιστές. Ο συνδυασμός καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε σχέση με το απλό κάπνισμα.