Ναι. Όλες οι μορφές καπνού προκαλούν καρκίνο.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από καύσιμες μορφές καπνού, διότι οι περισσότερες καρκινογόνες ουσίες παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καύσης.