Όχι. Οι καπνιστές ναργιλέ εισπνέουν τις τοξικές ουσίες που απελευθερώνονται από την καύση του (συχνά αρωματισμένου) καπνού και από το κάρβουνο που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του καπνού, ενώ εκτίθενται επίσης σε παθητικό κάπνισμα. Γενικότερα, οι καπνιστές ναργιλέ καπνίζουν σπανιότερα αλλά με μεγαλύτερη ένταση απ’ ό,τι οι καπνιστές τσιγάρων. Η διάρκεια του καπνίσματος ναργιλέ είναι συνήθως μεγάλη (20-90 λεπτά), εκθέτοντας τους καπνιστές για μεγάλο χρονικό διάστημα στον καπνό. Οι καπνιστές ναργιλέ τείνουν επίσης να εισπνέουν βαθιά τον καπνό, διότι απαιτείται περισσότερη δύναμη για να αντλήσουν τον αέρα μέσα από τον δίαυλο του νερού. Η «ψύξη» που προκαλείται λόγω της διέλευσης του καπνού μέσα από το νερό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο αριθμό εισπνοών, αυξάνοντας έτσι την εισρόφηση των καρκινογόνων ουσιών του, δεδομένου μάλιστα ότι οι τοξικές ουσίες του καπνού δεν φιλτράρονται από το νερό. Στα Αγγλικά, ο ναργιλές είναι γνωστός και με άλλες ονομασίες, όπως shisha, hookah και hubble-bubble. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα ναργιλέ απεικονίζεται στο σχήμα 4.

Σχήμα 4: Ναργιλές.

Σχήμα 4: Ναργιλές.

Πηγή: © danck - iStockphoto.com.