Διατίθεται μια σειρά επιλογών που βοηθούν τη διακοπή και τη διαρκή αποχή από τη χρήση μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού. Ωστόσο δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα η προτιμώμενη μέθοδος.

Υπάρχει μελέτη σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε αύξηση κατά περίπου 60% του βαθμού αποχής (πρώην) χρηστών ύστερα από 6 μήνες χορήγησης βαρενικλίνης σε σύγκριση με τους χρήστες μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού που δεν εντάχθηκαν σε κανένα θεραπευτικό σχήμα. Η συμπεριφορική υποστήριξη έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει τον βαθμό αποχής μεταξύ των χρηστών μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού για διάστημα έως και 6 μηνών. Η πιθανότητα διακοπής μπορεί να αυξηθεί εάν προστεθεί τηλεφωνική υποστήριξη με παρακολούθηση της προόδου. Η στοματική εξέταση με παροχή πληροφοριών σχετικά με τη στοματική υγεία από οδοντιάτρους μπορεί να συμβάλει στη διακοπή της χρήσης μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού. Οι χρήστες των εν λόγω προϊόντων που επιθυμούν διακοπή πρέπει να ζητήσουν σχετικές συμβουλές από κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματία στον τομέα της υγείας.