Η διακοπή ή ο σημαντικός περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ θα μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου έπειτα από αρκετά χρόνια, ωστόσο μπορεί να μην τον εξαλείψει εντελώς, ανάλογα με τη διάρκεια των ετών κατανάλωσης. Επιπλέον, θα μειώσει τις άλλες βλάβες που προκαλεί η κατανάλωση αλκοόλ. Να θυμάστε ότι το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ είναι ο χειρότερος συνδυασμός για την υγεία και, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, πρέπει να σταματήσετε και το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ.