Ναι, αυτό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο να εμφανίσετε καρκίνο, αλλά τα οφέλη για την υγεία εξαρτώνται από άλλα ζητήματα.

Ο βαθμός μείωσης του κινδύνου θα εξαρτηθεί από το αν ο καπνιστής αντισταθμίζει τη μείωση της πρόσληψης νικοτίνης μέσω μεταβολής του τρόπου με τον οποίο καπνίζει, π.χ. εισπνέοντας βαθύτερα ή συχνότερα. Η χρήση θεραπείας αντικατάστασης νικοτίνης ή άλλων φαρμάκων αντιμετώπισης της εξάρτησης από τον καπνό, παράλληλα με την προσπάθεια μείωσης του καπνίσματος, μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή του αντισταθμιστικού καπνίσματος και δίνουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στην πλήρη διακοπή του καπνίσματος. Είναι καλύτερα να τεθεί ως στόχος η πλήρης διακοπή του καπνίσματος εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, καθώς εξασφαλίζει τα μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία. Η διακοπή του καπνίσματος σε οποιαδήποτε ηλικία μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε σοβαρή ασθένεια σχετίζεται με το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, εν αντιθέσει με τη συνέχιση του καπνίσματος.

Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου καθορίζεται όχι μόνο από το πόσον καιρό καπνίζει ένα άτομο (δηλ. πόσα χρόνια) αλλά και από την ένταση του καπνίσματος (δηλ. τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζει ημερησίως). Η επιρροή που έχει η διάρκεια του καπνίσματος στον καθορισμό του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου θεωρείται μεγαλύτερη από την επιρροή που έχει η μείωση του αριθμού των τσιγάρων που καπνίζει κάποιος ημερησίως. Η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ελάττωσης του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.