Όχι. Η νικοτίνη αποτελεί κοινή χημική ένωση που υπάρχει στα φυτά του καπνού και έχει την ιδιότητα να καθιστά τον καπνό εθιστικό χωρίς απαραιτήτως να προκαλεί άμεσα καρκίνο. Τα άτομα που είναι εθισμένα έχουν περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσουν να εκτίθενται στις καρκινογόνες ουσίες που περιέχονται σε καπνιζόμενα και μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού.

Η νικοτίνη σε δόσεις, που περιέχεται σε προϊόντα όπως αυτά που χρησιμοποιούνται ως θεραπεία αντικατάστασης νικοτίνης, μπορεί να αντικαταστήσει σταδιακά την ανάγκη των καπνιστών για νικοτίνη, μειώνοντας ταυτόχρονα την έκθεση των χρηστών στις καρκινογόνες και άλλες τοξικές ουσίες που περιέχονται στον καπνό. Συνεπώς, η φαρμακευτική νικοτίνη αποτελεί ασφαλέστερη εναλλακτική πρόταση έναντι των προϊόντων καπνού. Η θεραπεία αντικατάστασης νικοτίνης (σε μορφή τσίχλας και επιθεμάτων) περιλαμβάνεται στον κατάλογο βασικών φαρμάκων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας από το 2009.

Η νικοτίνη σε πολύ μεγάλες δόσεις μπορεί να είναι τοξική ή ακόμα και ολέθρια και, ως εκ τούτου, τα προϊόντα νικοτίνης πρέπει να φυλάσσονται σε σημεία όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.