Αν αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση, τότε η συνήθεια να καπνίζετε ενδέχεται να επηρεάζει τη συμπεριφορά άλλων ατόμων γύρω σας όσον αφορά το κάπνισμα. Αν καπνίζετε, είναι πιθανότερο να καπνίζουν και άλλα άτομα στο σπίτι σας, ιδίως οι νέοι, καθώς επηρεάζονται από τους γονείς και τα αδέλφια τους.

Ιατροί, νοσοκόμες και άλλοι επαγγελματίες του τομέα υγείας αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση για τους ασθενείς τους και, αν καπνίζουν, αποστέλλουν αντιφατικό μήνυμα προς τους ασθενείς τους. Οι επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει συνεπώς να ενθαρρύνονται και να τυγχάνουν στήριξης για τη διακοπή της χρήσης καπνού και την προώθηση μιας νοοτροπίας απεξαρτημένης από τον καπνό.