Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι καπνιστές για να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχούς διακοπής του καπνίσματος. Με βάση τα πλέον αξιόπιστα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι όσοι καταφεύγουν στον συνδυασμό φαρμακολογικής και συμπεριφορικής υποστήριξης έχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να κόψουν το κάπνισμα σε σχέση με εκείνους που δεν επιζητούν καμίας μορφής υποστήριξη. Όσοι χρησιμοποιούν μόνο μία από τις μεθόδους αυτές εξακολουθούν να έχουν περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με εκείνους που δεν λαμβάνουν καμία υποστήριξη.

Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες αποτελεσματικές στρατηγικές φαρμακολογικής υποστήριξης περιλαμβάνουν τη θεραπεία αντικατάστασης νικοτίνης, τη βουπροπιόνη, τη βαρενικλίνη και την κυτισίνη. Επί του παρόντος, η κυτισίνη διατίθεται μόνο στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις φαρμακολογικές επιλογές είναι διαθέσιμα στον πίνακα 3.

Η συμπεριφορική υποστήριξη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων βοήθεια στα εξής πεδία: πρακτικές στρατηγικές διαχείρισης άγχους, διακοπή του εθισμού, καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση θεραπείας αντικατάστασης νικοτίνης και αντιμετώπιση π.χ. της έντονης επιθυμίας και των συμπτωμάτων στέρησης. Αυτό το είδος υποστήριξης μπορεί να παρασχεθεί σε διαπροσωπικό επίπεδο ή μέσω διαύλων όπως το τηλέφωνο, τα γραπτά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου και το διαδίκτυο. Οι φαρμακοποιοί, οι παθολόγοι, καθώς και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε τέτοιου είδους υποστήριξη.

Μια άλλη μορφή δράσης που συνεπικουρεί την αποχή από το κάπνισμα είναι η απαλλαγή από το παθητικό κάπνισμα στο σπίτι.