Er kræftrisiko forbundet med ikke-ioniserende stråling, som f.eks. elektromagnetiske felter fra elkabler, mikrobølger i mikrobølgeovne og radiobølger, der anvendes i trådlige teknologier (mobiltelefoner, Wi-Fi, tv og radio)?

Elektriske, magnetiske eller elektromagnetiske felter, der udsendes fra anordninger, som f.eks. elektriske apparater, sendeudstyr, elkabler eller elledninger, mobiltelefoner eller anden trådløs kommunikation, har ikke tilstrækkelig energi til at bryde kemiske bindinger. Disse felter kaldes derfor for "ikke-ioniserende stråling".

De kendte biologiske virkninger af disse felter kan opstå ved meget højere eksponeringsniveauer end dem, der almindeligvis forekommer. Disse omfatter nervestimulation og vævsopvarmning, men teknologierne overholder de beskyttelsesretningslinjer, der har til formål at forebygge disse sundhedsskadelige virkninger. Disse typer ikke-ioniserende stråling anerkendes dog ikke som årsager til kræft.

Nogle teknologier er dog relativt nye, eller den måde, hvorpå de anvendes, er ændret. I sådanne situationer tager det lang tid, inden forskere har indsamlet tilstrækkelige data til med sikkerhed at udelukke risikoen for kræft. Der er f.eks. visse ubesvarede spørgsmål vedrørende omfattende brug af mobiltelefoner. Indtil der kan drages veldokumenterede videnskabelige konklusioner, kan der anvendes nogle enkle foranstaltninger til at reducere den daglige eksponering, f.eks. at bruge ledningsbaseret håndfrit udstyr eller undgå meget lange telefonopkald.