Arbejdspladser, herunder kontorer og butikker, kan ligesom boliger have høje radonniveauer. Radoneksponeringen på arbejdspladsen bør håndteres af arbejdsgiveren som en sundhedsmæssig erhvervsrisiko. De forholdsregler, der skal iværksættes for at håndtere radonniveauer på arbejdspladsen, svarer generelt til dem, der gælder for private boliger, og det omfatter også kontrol af, om arbejdspladsen ligger i et område med høje radonniveauer. Hvis det er tilfældet, skal der foretages radonmålinger på arbejdspladsen. Høje radonniveauer på arbejdspladsen kan generelt reduceres ved hjælp af de metoder, der benyttes til radonsikring af private boliger.