Radon er en naturlig radioaktiv gas, der findes i jordskorpen. Radon er et led i en lang radioaktiv nedbrydningskæde, der begynder med uran, som har været til stede i klipper og jord, siden jorden blev dannet. Radon kan ikke registreres af mennesker, da det er uden farve og lugt, men det kan måles på grund af dets radioaktivitet. Radongas trænger ind i huse fra undergrunden. I nogle huse er der en høj koncentration af radon, især i områder med mere naturligt uran i jordbund og klipper. Radon kan også forekomme i byggematerialer og drikkevand, men i de fleste tilfælde medfører disse langt mindre eksponering for stråling end fra undergrunden.

Radon er i sig selv en gas, men det er dets radioaktive nedbrydningsstoffer ikke, og de binder sig til støvpartiklerne i luften. Når vi indånder nedbrydningsstofferne, kan den stråling, de udsender, forårsage skader på lungerne.

Eksponering for radon forøger risikoen for lungekræft. Den ekstra risiko stiger proportionalt med radonkoncentrationen i den luft, vi indånder, og med varigheden af radonpåvirkningen.