Enhver dosis med ioniserende stråling kan forøge kræftrisikoen set over et liv, men lave strålingsdoser medfører kun en meget begrænset forøgelse af kræftrisikoen. Dette er dokumenteret i flere undersøgelser, hvor man omhyggelig har undersøgt kræfttilfældene i store befolkningsgrupper med forskellige niveauer af strålingspåvirkning. Undersøgelserne omfatter mennesker, der har overlevet de atombomber, der blev kastet over Japan, og mennesker, der har været udsat for stråling på arbejdspladsen, samt mennesker, der i lang tid har boet i huse med høje radonniveauer.