Stråling er energi i form af bølger eller partikler. Stråling kan opdeles i to hovedtyper: ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Stråling, der har tilstrækkelig energi til at bryde kemiske forbindelser og skabe ioner, betegnes "ioniserende stråling". Ved at skade en celles DNA kan stråling føre til mutationer. Hvis disse mutationer overføres gennem nye generationer af celler, kan de medføre kræft eller andre alvorlige helbredsskader. Ioniserende stråling kan have form af partikler, som f.eks. alfapartikler eller neutroner, eller form af stråler, som f.eks. gammastråler eller røntgenstråler.

Vi er alle udsat for forskellige grader af ioniserende stråling fra flere forskellige kilder, både naturlige (kosmiske eller terrestriske) og menneskeskabte (f.eks. medicinske anordninger, kernekraft eller affald fra tidligere tiders afprøvninger af kernevåben). Ioniserende stråling bruges til at diagnosticere og behandle forskellige sygdomme. Mængden af ioniserende stråling, du som individ udsættes for, afhænger af forskellige forhold, som f.eks. hvor du bor, om du har været udsat for stråling i forbindelse med en medicinsk behandling, og om du er udsat for stråling på arbejdspladsen. Typiske strålingseksponeringer beskrives nedenfor.

Optisk stråling omfatter lys, infrarød og ultraviolet (UV) stråling. UV-stråling kan beskadige levende celler og forårsage hudkræft.

Ikke-ioniserende stråling indeholder ikke tilstrækkelig energi til at kunne beskadige DNA på samme måde som ioniserende stråling, men den overfører energi til væv eller materiale, f.eks. ved opvarmning. Det er på den måde, en mikroovn fungerer. Ikke-ioniserende stråling består af elektriske og magnetiske felter, som f.eks. mikrobølger og radiobølger, og lavfrekvensfelter genereret af elektriske apparater og elkabler.

Figur 1: Det elektromagnetiske spektrum.

Electromagnetic Spectrum

Kilde: Gengivet fra Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Forskning og Innovation, De Europæiske Fællesskaber (2005). Health and Electromagnetic Fields: EU-funded research into the impact of electromagnetic fields and mobile telephones on health. © De Europæiske Fællesskaber, 2005.