Høje radonkoncentrationer kan reduceres ved enkle indgreb i bygningen. Internationale retningslinjer foreskriver, at radonniveauet skal sænkes, hvis det ligger over 100-300 Bq pr. m3.

Radonniveauet kan reduceres på flere forskellige måder, så man reducerer indtrængningen af radon i huset fra undergrunden. Ved en metode forøges lufttrykket i huset. Ved andre metoder blandes luften fra undergrunden med udendørsluft, eller luften suges ud fra undergrunden under huset og pumpes derefter ud i atmosfæren. De fleste systemer til radonreduktion kræver brug af små elektriske pumper.

Når arbejdet med at reducere radonniveauet er udført, bør du få foretaget en fornyet undersøgelse for at kontrollere, at niveauet er lavt. Du bør altid følge anvisningerne om periodisk kontrol og vedligeholdelse af dit system til radonreduktion.