Nej. Den lille andel af kræfttilfælde blandt den europæiske befolkning, der kan skyldes eksponering for stråling, måske 1-2 %, skyldes den største kilder til eksponering af befolkningen for stråling, nemlig diagnostiske undersøgelser og kilder til naturlig baggrundsstråling, primært radon.

Visse menneskeskabte strålingskilder, f.eks. kernekraftværk, transport og bortskaffelse af nukleart affald eller ulykker, der omfatter radioaktivt materiale, opfattes som truende og tiltrækker mediernes opmærksomhed. I langt de fleste situationer er kombinationen af god lovgivningskontrol med stråling og radioaktivt materiale, god klinisk vurdering i forbindelse med lægebehandling og bevågenhed over for indendørs radon i stand til at holde eksponeringen for stråling og den dermed forbundne kræftrisiko på et meget lavt niveau. Industriel anvendelse af stråling og radioaktivitet er underlagt strenge krav. Under normale driftsbetingelser er den gennemsnitlige eksponering af offentligheden for disse kilder meget lav. Nukleare anlæg med radioaktivt materiale skal have sikkerhedsforanstaltninger og beredskabsplaner, herunder planer for underretning og beskyttelse af den lokale befolkning.

Figur 4: Kilder til stråling

sources-of-radiation

Kilde: Tilpasset med tilladelse fra ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm?pg=fission&section=protection, 10. marts 2014.