BeskrivelseEksponeringsforholdForekomst af tumor (eller form), for hvilken der er tilstrækkelig dokumentation for kræftfremkaldende virkning i mennesker

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) er stoffer, der dannes ved ufuldstændig forbrænding af organiske materialer.
Den mest undersøgte PAH er benzo[a]pyren.

De vigtigste kilder til PAH'er i den omgivende luft omfatter:

  • udendørskilder, som f.eks. udstødning fra biler (især fra dieselmotorer), industrielle emissioner og skovbrand
  • indendørskilder, som f.eks. opvarmning af boliger og erhvervslokaler, madlavning med træ, kul eller anden biomasse og tobaksrøg.
    Kilder til PAH'er i kosten omfatter:
  • grillet/stegt og røget kød
  • stegt, bagt og friturestegt mad (forarbejdning ved høj temperatur).
    PAH'er findes også i enkelte tjærebaserede lægemidler, der smøres på huden.
  • Lunge
  • Hud