Existuje riziko vzniku rakoviny v důsledku neionizujícího záření, jako jsou elektromagnetická pole kolem elektrického vedení, mikrovlny používané v mikrovlnných troubách a rádiové vlny používané v bezdrátových technologiích (mobilní telefonech, bezdrátových sítích a také v případě televize a rozhlasu)?

Elektrická, magnetická ani elektromagnetická pole tvořená zařízeními, jako jsou elektrické spotřebiče, rozhlasové vysílače, elektrické vedení, mobilní telefony či jinými zařízeními k bezdrátové komunikaci, nemají k rozkládání chemických vazeb dostatek energie; proto se tato pole nazývají „neionizující záření”.

Známé biologické účinky těchto polí se mohou dostavit až při mnohem vyšších úrovních expozice, než se kterými se setkáváme v každodenních situacích. K těmto účinkům patří například stimulace nervů a zahřívání tkání; u technologií se ale dodržují stanovené ochranné pokyny, které mají těmto účinkům na zdraví předcházet. Tyto typy neionizujícího záření se jako příčiny rakoviny neuznávají.

Některé technologie jsou však poměrně nové nebo se změnil způsob jejich používání. V těchto situacích vědcům dlouho trvá, než shromáždí dostatek údajů, aby mohli riziko vzniku rakoviny s jistotou vyloučit. Například existuje několik nezodpovězených otázek, které se týkají intenzivního používání mobilních telefonů. Než bude možné vyvodit spolehlivé vědecké závěry, lze každodenní expozici omezit prostřednictvím několika jednoduchých opatření, například používáním sad handsfree, které k propojení využívají kabelu, nebo vyhýbáním se příliš dlouhým telefonním hovorům.