Podobně jako v domácnostech může být vysoká úroveň radonu i na pracovištích, a to i v obyčejných kancelářích a obchodech. Expozici radonu v práci by měl zaměstnavatel řídit jako pracovní zdravotní riziko. Opatření k řízení úrovně radonu na pracovišti se obvykle podobají opatřením pro domácnosti a zahrnují kontrolu, zda se pracoviště nenachází v oblasti, v níž je výskyt vyšší úrovně radonu pravděpodobnější, a pokud ano, měření jeho úrovně. Vysokou úroveň radonu na pracovišti lze obvykle snížit pomocí týchž metod jako v domácnosti.